Matkaehdot

JOKILAAKSOJEN PUUTARHASEURAN RY:N JÄRJESTÄMIEN MATKOJEN PERUUTUSEHDOT

Jokilaaksojen Puutarhaseuran 21.1.2013 kokouksessaan hyväksymät matkojen peruutusehdot koskevat Jokilaaksojen Puutarhaseuran järjestämiä matkoja.

1. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen

Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun henkilö ilmoittaa lähtevänsä matkalle ilmoittautumisia vastaanottavalle henkilölle.

Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava Puutarhaseuran ilmoittamana määräaikana. Maksun maksamatta jättäminen ei pura sitovaa sopimusta.

2. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman kuluja

2.1. Jos matkan peruuttaminen tapahtuu niin aikaisessa vaiheessa, ettei matkan peruuttamisesta aiheudu kuluja Puutarhaseuralle, matkustajalla on oikeus maksun palautukseen.

2.2. Jos matkalle ilmoittautunut peruu ilmoittautumisensa ja hankkii tilalleen toisen henkilön, eikä tästä ei aiheudu ylimääräisiä kuluja Puutarhaseuralle, matkustajalla on oikeus maksun palautukseen.

3. Matkan peruuttamisesta aiheutuvien kulujen korvaaminen

3.1. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

3.2. Jos matkustaja peruu matkan ennen matkan alkua ja perumisesta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia Puutarhaseuralle, Puutarhaseuralla on oikeus periä syntyneet ylimääräiset kustannukset, kuten hotellihuoneen hinta tai sen perumisesta aiheutuneet kustannukset, linja- automatkan hinta, erilaiset ennakkomaksut, joita ei enää voi peruuttaa ja muut vastaavat kulut.

Päivitetty 18.3.2013